Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Υπηρεσίες
          προς το κοινό
 

Αναγνωστήριο

Κανονισμός αναγνωστηρίου

Αίτηση ερευνητή

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων

Αίτηση αναπαραγωγής υλικού

Δήλωση για προσωπικά δεδομένα

Βιβλιοθήκη

Στα Γ.Α.Κ. Αρκαδίας λειτουργεί πλούσια σε υλικό βιβλιοθήκη προερχόμενη από δημόσια αποστολή και δωρεές. Συγκεκριμένα, μετά από εκκαθάριση του αρχειακού και βιβλιακού υλικού, περιήλθαν στα Γ.Α.Κ. οι βιβλιοθήκες της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τρίπολης και της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), καθώς και συλλογές παλαιών βιβλίων από διάφορα σχολεία.

Δωρεές προήλθαν από την Ακαδημία Αθηνών, το Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών στη Βενετία, αλλά και από ιδιώτες, σπουδαιότερες εκ των οποίων είναι η συλλογή του Γεωργίου Πετρόπουλου ή Σαγιά (συλλογή πλούσια σε υλικό που αναφέρεται στην ιστορία & λαογραφία της Αρκαδίας) και του Αντωνίου Σταυρίδη. Σημαντικό τμήμα της βιβλιοθήκης αποτελεί επίσης η συλλογή που ανήκε στον πρώτο προϊστάμενο της υπηρεσίας Παναγιώτη Βελισσαρίου.

Συνολικά, ο όγκος της συλλογής ανέρχεται σε 17.000 βιβλία και περιοδικά, κυρίως  ιστορικού περιεχομένου, αρχαίας φιλολογίας, παιδαγωγικά και τοπικού ενδιαφέροντος. Πολλές από τις εκδόσεις είναι παλαιές και σπάνιες
Η Βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας.

Επισκέψεις σχολείων

Το προσωπικό του Αρχείου, ύστερα από συνεννόηση με τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ξεναγεί και ενημερώνει τους μαθητές για το περιεχόμενο των Αρχείων και τη σημασία τους για την ιστορική έρευνα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ