Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 
Από την έναρξη λειτουργίας των ΓΑΚ Ν. Αρκαδίας και μέχρι σήμερα, έχουν γίνει 200 συνολικά εισαγωγές αρχείων, δημοσίων και ιδιωτικών, που καλύπτουν χρονολογικά το διάστημα από το 1846 μέχρι σήμερα.
Δείγματα αρχειακού υλικού


Εκθεσιακός χώρος, όπου προβάλλονται
δείγματα αρχειακού υλικού


Αρχείο Αναστασίου Μουκάκη
Οικογενειακόν Βιβλιάριον του Πρόσφυγος

Προσωπικό αρχείο Κ. Κοτσώνη
Εκλογικός κατάλογος Τρίπολης, 1914

Αρχείο Σαγιά
Επιστολικόν Δελτάριον 1948

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο Bιβλίο Eισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία, είναι δε θεωρητική και όχι φυσική. Έχουν προβλεφθεί οι εξής ομάδες:

  • Διοικητικά: υπηρεσίες Νομαρχιών / Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και γενικότερα υπηρεσίες δημόσιου τομέα.
  • Εκπαιδευτικά: σχολεία - σχολές - εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  • Δικαστικά: δικαστικές αρχές.
  • Συμβολαιογραφικά: Συμβολαιογράφοι.
  • Δημοτικά: οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές: αρχεία ιδιωτικών φορέων, προσωπικά αρχεία, ιδιωτικές συλλογές (βλ. άρθρο 4 ν. 1946/1991).
  • Εκκλησιαστικά
Συνοπτικός κατάλογος αρχείων και συλλογών που απόκεινται στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Αρκαδίας >>
Συνοπτικά και αναλυτικά και ευρετήρια του αρχειακού υλικού των ΓΑΚ Ν. Αρκαδίας, στα οποία μπορεί κανείς να ανατρέξει, έχουν συνταχθεί για όλες σχεδόν τις παραλαβές, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Συνοπτικός κατάλογος συμβολαιογραφικών αρχείων είναι διαθέσιμος μέσω διαδικτύου >>

Αρχείο Δήμου Τριπόλεως
Βιβλίο Πράξεων Δημαρχιακής Επιτροπής Τριπόλεως, 1937

Συμβολαιογραφικά αρχεία Ευρετήριο του άλλοτε συμβολαιογράφου Τρίπολης Γεωργίου Λάσκαρη, 1848-1850

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Τρίπολης
Μαθητολόγιο, 1862-1876
 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)