δρυση & Λειτουργα – Στγαση
Τα Γ.Α.Κ. - Αρχεα Νομο Αρκαδας εναι περιφερειακ υπηρεσα των Γενικν Αρχεων του Κρτους και ιδρθηκαν με το νμο 1946/1991 ο οποος καθορζει το νομοθετικ πλασιο που διπει τη λειτουργα των Γ.Α.Κ. Εναι αυτοτελς υπηρεσα που υπγεται στον Υπουργ Παιδεας και Θρησκευμτων, Πολιτισμο και Αθλητισμο.
Σε μια εποχ κατ την οποα η ελεθερη πρσβαση στην πληροφρηση αποτελε θεμελιδες δημοκρατικ δικαωμα, τα κρατικ Αρχεα δεν φυλσσουν απλς γγραφα, αλλ διαχειρζονται πληροφορες αποθηκευμνες σε ποικλα υποστρματα. Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους διαδραματζουν σημαντικ ρλο στους τομες της ιστορικς ρευνας, της πολιτιστικς δρσης, της διοικητικς πληροφρησης και της εξυπηρτησης του πολτη. Ανμεσα στους στχους τους συγκαταλγονται:

  • Η εποπτεα, δισωση, συγκντρωση, συντρηση, καταγραφ, μικροφωτογρφηση, ταξινμηση και ευρετηραση του αρχειακο υλικο της χρας και η διθεση προς μελτη λων των δημσιων και ιδιωτικν αρχεων, εγγρφων και χειρογρφων, τα οποα αναφρονται στην ιστορα και στην πολιτιστικ κληρονομι του ελληνικο θνους και σε ,τι χει σχση με τη διοικητικ, οικονομικ και κοινωνικ ζω του ελληνικο κρτους.
  • Η επισμανση και απογραφ των εχντων ιστορικ ενδιαφρον δημσιων αρχεων, η επιλογ και εισαγωγ τους στα Γενικ Αρχεα του Κρτους και η προετοιμασα για τη διθεση στους μελετητς.
  • Η συνεργασα με τις αρχς της Εκκλησας, των εκκλησιαστικν και μοναστηριακν ιδρυμτων και λλων θρησκευτικν φορων για τη δισωση του αρχειακο υλικο.
  • Η συνεργασα με τους κατχους ιδιωτικν αρχεων, τα οποα παρουσιζουν ιστορικ ενδιαφρον.
  • Η εποπτεα των ειδικν αρχεων που ιδρονται και λειτουργον σε υπηρεσες του ευρτερου δημσιου τομα.
  • Η κδοση δημοσιευμτων (περιοδικν και αυτοτελν), που εξυπηρετον τη γνση των ιστορικν πηγν της χρας.
  • Η συμμετοχ σε ερευνητικ προγρμματα σε συνεργασα με λλους επιστημονικος φορες της ημεδαπς της αλλοδαπς.
  • Ο εμπλουτισμς με αγορ αποδοχ δωρες αρχειακο υλικο απ τους κατχους τους και ομοιοτπων αρχειακο υλικο που βρσκονται σε ξνα κρτη οργανισμος.

Η Υπηρεσα Γ.Α.Κ. – Αρχεα Νομο Αρκαδας λειτουργε απ την 1η Σεπτεμβρου 2002 με δρα την Τρπολη και εποπτεει αρχειακ το Νομ Αρκαδας. Ο Δμος Τρπολης αρχικ παραχρησε στα Γ.Α.Κ. γραφειακ χρο στο Πνευματικ Κντρο, εν το αρχειακ υλικ συγκεντρθηκε στο αρχειοστσιο της Υπηρεσας στην οδ 25ης Μαρτου. Αργτερα στο χρο του αρχειοστασου μεταφρθηκαν και τα γραφεα, μχρι να ολοκληρωθε η μεταστγαση των γραφεων καθς και της βιβλιοθκης στη σημεριν διεθυνση της οδο Καρδη και Ομρων, σε κεντρικ σημεο της πλης, με το κυρως αρχειακ υλικ να παραμνει στον χρο του αρχειοστασου.

l
-
 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 

To παρν ργο συγχρηματοδοτθηκε
απ το Επιχειρησιακ Πργραμμα
Κοινωνα της Πληροφορας του
ΓΚΠΣ (80% απ ΕΤΠΑ - 20% απ Εθνικος Πρους)